Kata

Navn og forklaring på Nippon Shorinryu Karatedo kata

Kata En forklaring
E-gata Ippon me
Nihon me
Sambon me
Fukyukata, grunnleggende kata i Shorinryu. Opprinnelig laget av Shoshin Nagamine og Chojun Miyagi. Ble i sin tid (ca. 1940) laget på oppdrag av Okinawas karateforbund for å gi nybegynnere og skole barn en myk start på karate treningen. En kata er en form, øvet for å lære teknikker og kombinasjoner. Kata kan sammenlignes med skyggeboksing….  ~eller en tenkt kamp mot en eller flere utøvere. Vi har tre grunnteknikk kata (E-kata) i vår stilart.
Pinan Shodan
Nidan
Sandan
Jodan
Godan
Pinan betyr rolig sinn – Pinan kata ble laget i 1905 av Anko Itosu, i en alder av 77 år. De er laget av deler av Kusanku, en mye større kata.
I begynnelsen av dette århundre var kata opprinnelig ment som nybegynner kata til bruk i  gym timene på skolen for å lette innlæring av karate, da de andre kata Kusanku og Naihanchin ble sett på som for harde for nybegynnere. Navnene på disse kata er Pinan og ikke Heian som mange ofte uttaler det.
Bassai Dai
Sho
“Å slå i stykker” eller “Å storme fortet”. Forfatteren av kata bassai er ukjent men legenden sier at Bushi Matsumura (1797-1889) brakte den originale formen (dai) fra Kina. Den korte versjonen (sho) ble utviklet av Yasutsune Itosu (1830-1915).
Naihanchin Shodan
Nidan
Sandan
Stillingen kata utføres i uchi hachiji dachi skulle være urokkelige, selv om man var nedlesset med stridsutstyr. Det finnes tre kata hvor av de to siste ble laget av Itosu fra Shuri-te med utgangspunkt i Naihanchin shodan. Det viktigste aspektet i Naihanchin ligger ikke i det å oppøve kampferdigheter, men snarere i det å styrke underekstremiteten.
Nihseishi
Usheishi
Nihseishi også kaldt Nijushiho, “24 skritt”. Ukjent opphav men litteraturen sier den kommer fra Okinawa.
Usheishi også kaldt Gojushiho, som betyr “54 skritt” var regnet som den høyst utviklede kata innen Shuri-te. kata har elementer i fra kinesisk tiger og tranestil med røtter i fra shaolin klosteret. En gammel form omtalt i “Bubishi”. Tomari varianten er særpreget med skritt som likner en beruset mann.
Hangetsu “13 hender” eller “halv måne”. Kata som har fått navnet sitt fra de særpregede halvsirkelformede bein bevegelsen som det legges stor vekt på i denne kata. En kombinasjon av spenning og avspenning i muskulaturen sammen med kontrollert pusting i kata teknikker, utvikler styrke og utholdenhet. Også kaldt Seishan.
Kushanku Sho
Dai
Kata som har fått navnet etter den kinesiske militærattache Kung Sian Chun (Kushanku på japansk). Disse kata er de mest avanserte og vanskeligste av alle kata. Det er blitt sagt at man trenger mer enn 10 års slit for å mestre disse kata.