Om Karate

Generell informasjon om karate

KARATE er et kamp- og selvforsvarssystem som er utviklet gjennom flere tusen år. Det var først kjent i Kina, før det via Okinawa kom til Japan.

Teknikkene er stort sett de samme som finnes innen kinesiske kampkunster. Det som skiller systemene fra hverandre er måten teknikkene settes sammen og praktiseres på.

Det var Gichin Funakoshi fra øya Okinawa, utenfor Japan, som i begynnelsen av 1920-årene satte karate i et system, slik vi kjenner det i dag. Han er den moderne karates far.

Han kalte karate for Karate-do:

  • Kara betyr tom eller himmel
  • Te betyr hånd
  • Do betyr kunst eller vei

Karate kan altså beskrives som den tomme hånds vei.

Fordi karate-do først ble praktisert av munker og prester i klostre og templer, har zenbuddhismen hatt sterk innflytelse på treningen. Noe av dette henger igjen i dag, i form av hilsning og høflig fremtreden blant annet i treningslokalet. Forøvrig vektlegges selvdisiplin og vennlighet som viktige deler av karate-do. Funakoshis filosofi gikk ut på at man ved å lære om karate-do ville foredles og bli gode samfunnsborgere. Han sa også at man ikke trener karate for å bruke det destruktivt, men for å forbedre seg som menneske.

I karate har vi flere forskjellige stilarter. En karatestil kan defineres som en teknikk og en filosofi som etter enkelte ledende karateutøveres oppfatning er den beste måten å drive karate på. Stilartene er vanligvis av japansk eller Okinawisk opprinnelse. Mange stilartsgrupper har et godt samarbeid seg imellom. Noen av de store gruppene har hundretusener av utøvere.

Det er mange stilarter i Norge og vi kan nevne noen; Shotokan, Gojoryu, Wadoryu, Kyokushinkai, Shitoryu, Shokukai, Shorinryu og Nanabudo.

Karate konkurranser deles inn i kumite og kata.

-Kumite er kamp mellom to utøvere der det gis poeng for kontrollerte teknikker, harde treff er ikke tillatt.

-Kata er utførelse av tradisjonelle øvelser sammensatt av teknikker mot en tenkt motstander. Øvelsene utføres av enkeltutøver eller lag bestående av tre personer. Øvelsene blir bedømt ut ifra en skala, der man blant annet vurderer forståelse av teknikk, riktig tempo, koordinasjon, kraft, teknisk utførelse etc…